Κεντρική Σελίδα arrow Αρχείο Ειδήσεων arrow ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΑΖ ΑΕ
« < November 2014 > »
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
« < December 2014 > »
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Σύνδεσμοι
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΑΖ ΑΕ
Monday, 18 August 2008

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΑΖ ΑΕ, την Πέμπτη 14/08/2008. Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης συμμετείχε το 96,85% των Μετόχων της Εταιρείας.

Μεταξύ των αποφάσεων που ελήφθησαν ήταν και η προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας στο Ν.3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" και στις νέες διατάξεις του κ.ν.2190/1920 όπως τροποποιείται από το ν.3604/2007. 

Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης ήταν η εξής:

1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης από 01/01/2007 μέχρι 31/12/2007 (Ισολογισμός - Αποτέλεσμα Χρήσης - Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων).

2.  Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης από 01/01/2007 μέχρι 31/12/2007 (Ισολογισμός - Προσάρτημα - Αποτέλεσμα Χρήσης - Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων)

3.  Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογη Χρήση από 01/01/2007 μέχρι 31/12/2007.

4.  Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη νέα Χρήση 01/01/2008 μέχρι 31/12/2008.

5.  Επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. στη Νο 81/13-06-2008 συνεδρίασή του, για την έγκριση της αντικατάστασης μέλους της Ε.Δ.Π. LEADER+ και την εκ νέου μεταβίβαση στη νέα Ε.Δ.Π., της αρμοδιότητας για τη διαχείριση του Τ.Π. στα πλαίσια του Ε.Π. της Κ.Π. LEADER+.

6.  Επικύρωση της αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ. με την εκλογή του κατά τη Νο 80/29-04-2008 συνεδρίασή του - Εκλογή οριστικού συμβούλου στο Δ.Σ. της εταιρείας.

7. Επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. στη Νο 82/30-06-2008 συνεδρίασή του, για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σχετικά με το Τοπικό Πρόγραμμα "Προσέγγισης LEADER" του  ¶ξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013, σε Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος.

8.  Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας στις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και στις διατάξεις του ν.3463/2006, με τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων, ως και την αρίθμηση των παραγράφων αυτών και τη διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.

9. Αιτήσεις - Προτάσεις - Ανακοινώσεις.   

_0061
 
_0041
 _0051
 _0081
 _0031
 
< Prev   Next >
 
Σ.Α.Ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α   Μουζάκι (θέση Μποναφέ) Μαχαιράδο 290 92 Ζάκυνθος
Α.Μ.Α.Ε. 40579/90/Β/98/11
Η ιστοσελίδα συγχρηματοδοτήθηκε από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους
 

Created by SoFar